A Tanárballagás egyszerre volt kiállás a hivatásunk, a kollégáink és a köznevelési rendszerben tanuló mintegy másfélmillió gyermek mellett; valamint figyelemfelhívás, hogy a köznevelési rendszer épülete roskadozik, és sürgősen megerősítésre, támogatásra és megújításra szorul, amit tovább odázni nem lehet.

Azért szerveztük meg a Tanárballagást, mert szeretünk tanítani. Szeretjük látni, hogy a ránk bízott fiatalokban a Teremtőtől kapott talentumok kibontakoznak. Azt tapasztaljuk azonban, hogy egyre kilátástalanabb körülmények között dolgozunk, és egyre kevésbé szegődnek mellénk fiatalok, akik a jövőben átvehetnék tőlünk a stafétát. Belülről feszített minket a köznevelés helyzetének (fenn)tarthatatlansága miatt érzett aggodalom. Lelkiismeretünk szavára hallgatva kötelességünknek éreztük, hogy kulturált keretek között, párbeszédre törekedve kihangosítsuk az egyházi intézményekben dolgozó pedagógusok, az intézményekhez kötődő szülők, nagyszülők és öregdiákok és az üggyel szimpatizálók hangját.

Miért pont Tanárballagás?

Egyrészt olyan elnevezést és eseményt szerettünk volna, amely mindenki számára az iskolához kötődik, mindenkinek volt része benne, és vélhetően pozitív is volt az élmény. Szerettük volna, hogy – miközben vitathatatlanul nagy gondok vannak az oktatásban – jelenjen meg az is, hogy mennyi jót kaphat az ember, és így pozitív érzelmi kötődés is társuljon a megmozduláshoz. Másrészt a „Tanárballagás” jó szimbóluma a helyzetnek:

ha a tanárok elballagnak, valószínűleg találnak munkát, de a gyerekek tanárok nélkül maradnak – ők lesznek ennek a legnagyobb vesztesei.

A tanulmány

Arra kértük meg a résztvevőket és a szimpatizánsokat, hogy fejezzék ki támogatásukat a közösen megfogalmazott állásfoglalás 5 pontja iránt, és adjanak javaslatot egy „6. pontra”, feltárva a köznevelés általuk tapasztalt anomáliáit. Több mint ezernégyszázan támogatták az állásfoglalást és közel 200 javaslat érkezett, egy tanulmány készült (rövid összefoglalás). Ezt a beszélgetésindítónak szánt dokumentumot eljuttatuk az érintett felekezeti fenntartóknak (több mint harminc helyre) 2023 januárjában. Örömünkre szolgált, hogy sokan mutattak nyitottságot a beszélgetésre, a közös gondolkodásra.A Tanárballagás története itt lezárult volna, ha nem érezzük Küldetésünknek, hogy folytassuk.

A Tanárballagás médiamegjelenései