1992 augusztusában a Keresztény Pedagógusok Szakszervezetét társadalmi igény hozta létre.

1995-re a tagság jórésze „elveszett”. A megmaradt tagok újjáalakították a KPSZ-t.

Érdekvédelmi munkánkat az emberi élet teljességében fogalmaztuk meg. Az anyagi érdekvédelmen túl a feladatunknak tekintettük az erkölcsi, közösségi értékek és érdekek védelmét is.

A szövetségi politikát is fontosnak tartottuk, ezért együttműködési megállapodást kötöttünk a Keresztény Pedagógus Kamarával. A két szervezet együtt csatlakozott a Munkástanácsok Országos Szövetségéhez mint konföderációhoz. A magyar szakszervezeti palettán egy olyan szervezet létezett, és létezik most is, amelynek a tagjai a keresztény értékrendet felvállalják: a Munkástanácsok Országos Szövetsége, az 1956-os munkástanácsok utóda. Több kollegának tudtunk segíteni nyugdíj, jogtalan elbocsátás vagy ki nem fizetett túlóra ügyében.  

A Munkástanácsokon keresztül ismertük meg az európai keresztény pedagógus szövetséget, 2001-ben így lettünk tagjai a Tanárok Világszövetségének (WCT). 2002-ben együtt szerveztünk Budapesten 15 ország 85 pedagógusa számára konferenciát „Szociális dialógus” címmel.  

2006-tól megvonások következtek: a túlóra, szakkör, énekkar óradíjának kifizetése megszűnt, majd a 13. havi fizetést is elvették. Ezért csak a Kerpen Gábor által vezetett PDSZ és mi, a KPSZ tüntetettünk, és sztrájkoltunk.

2010-től segítettünk a pedagógus-életpályamodell gyakorlati megvalósításának minél gördülékenyebb bevezetésében, de korunknál fogva már nem éreztük annak hatását, visszásságait. A vezetőség nyugdíjas lett.

2023 tavaszán fiatal vezetőkkel újjáalakult a KPSZ, Küldetés – Keresztény Pedagógusok Szövetsége néven.

A szakszervezet összefogást jelent célok érdekében. A demokráciában csak szervezeteken keresztül van lehetőség érdekérvényesítésre. A szervezetek akkor erősek, ha minél nagyobb létszámú tagság támogatja őket.

Budapest, 2023. július.

Zámbó Istvánné leköszönő elnök