Újraalakulás

Újraalakulás post thumbnail

Küldetésünk 2023. május 3-án vette kezdetét.

Budapesten, a Keresztény Pedagógusok Szakszervezetének Szarvas Gábor úti székhelyén találkoztunk, amely egyben a MOSZ központja is. A kezdeti ismerkedést követően Mikesy Andrást szavaztuk meg a közgyűlés levezető elnökének, aki ismertette a napirendi pontokat.

Ezután Zámbó Éva, leköszönő KPSZ elnök  számolt be a szakszervezet eddigi történetéről, külön kitérve a hazai és nemzetközi együttműködésekre, továbbképzésekre. Jó volt érezni az elnökasszony felénk, új vezetők felé irányuló bizalmát és hitét. 

Az elnöki leköszönőt követően dr. Szabó Imre Szilárd jogász ismertette az alapszabály-módosításra tett javaslatokat, amelyeket egyenként megszavazott a közgyűlés.

Majd az új tisztségviselők megválasztása következett. Az új vezetők Mikesy András (általános alelnök), Kakucs Katalin (gazdasági alelnök) és Lakatos Máté (elnök) lettek.


Végül Lakatos Máté, a Küldetés új elnöke bemutatta az alapszabály javasolt preambulumát, az új nevet és logót, illetve a további terveket.

Köszönjük a szakszervezet régi tagjainak bizalmát és bátorítását a további munkánkhoz! 

Kakucs Katalin gazdasági alelnök

facebook.com linkedin.com twitter.com

Hírek, események

Közös ügyeinkről
A Küldetés állásfoglalása a mindennapos testnevelés rendjének módosításáról, a pedagóguspályára visszatérni kívánó kollégák helyzetéről és a
500 gyerek – fél pszichológus
500 tanulóra egy félállású pszichológust finanszíroz az állam. 500 gyerekre 11 kontaktóra j
“Klisének hangzik, de egymásért vagyunk”
Beszélgetés a finn pedagóguslétről, népzenéről, gyógypedagógiáról és az ottani szakszervezeti hagyományról.